درباره تجهیز سرا

طی چند دهه گذشته و با شتاب بیشتر در سالهای اخیر، به همت جامعه آزمایشگاهی کشور، شاهد روند روبه بهبود در کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاه های پزشکی بوده ایم. تجهیزات آزمایشگاهی یکی از ارکان تضمین کننده کیفیت نتایج آزمایشگاهی است. تعدد و تنوع روزافزون روش های تشخیصی نوین و تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی سبب شده ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت علمی و کارآمد در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی بیش از پیش احساس شود.
وب سایت تجهیز سرا اصول فنی و عملکردی ابزار پایه و تجهیزات مختلف آزمایشگاه را به تفکیک و تفصیل توضیح می دهد و مطالعه مطالب سایت می تواند علاوه بر ارتقاء دانش فنی، دیدگاه سیستماتیک به مدیریت تجهیزات را در کارکنان آزمایشگاه به وجود آورد.

تیزر معرفی محصولات تجهیز سرا